คำ : องอาจ สิงห์สุวรรณ

สายธารแห่งสายทอง
ลำของสำคัญควร
ดึกดำเฒ่าลำดวน
สืบทวนถึงสายทอง

ภูเขาทะเลคล้าย
หมุดหมายที่คลายหมอง
พี่เชื้อทั้งเนื้อน้อง
เถิดผองมาพิงพัก

ดั้งเดิมมรดก
สายรกคือสายหลัก
สายเราคือสายรัก
ถักหวังทอวันคืน


ซำทองคือต้นทาง
งามอ้างใช่งามอื่น
งามเลยคืองามรื่น
งามชื่นดั่งปากชม.