คำ : มีนา ฟ้าศุกร์

ทะเลหมอกรายรอบเส้นขอบฟ้า
กระจ่างตาแสงเช้าวะวาบไหว
เป็นแสงทองวาววับจับหัวใจ
ชีวิตใหม่เริ่มต้นอีกหนแล้ว


อยู่ภูสูงเสียดฟ้าแทบคว้าหมอก
ริ้วระลอกเมือง”ปากชม”ลมโผยแผ่ว
“ภูซำทอง”เสียดยอดตลอดแนว
งดงามเพริศแพร้วคู่แผ่นดิน


ปากชมในรู้สึกยังลึกลับ
สวยงามอยู่นานนับกับท้องถิ่น
สงบสุขกับตำนานการทำกิน
ประทับในดวงจินต์ถวิลนิรันดร์


ขอขุนเขาแผ่นฟ้านี้เป็นสักขีพยาน
ขอสายธารแม่น้ำโขงโยงรักมั่น
ภูซำทองสายทองคำย้ำสัมพันธ์
เพื่อยืนยันรักนี้มิเปลี่ยนแปลง.