คำ : ชิด ชยากร

มาสิ มาสู่ภูซำทอง
ปรองดองรักกันในวันนี้
มีโขงโยงฟ้า-มหานที
สักขีพยานสานหัวใจ

ภูหวานม่านหมอกบอกรับรู้
สายทองล่องสู่ธารน้ำไหล
ร่อนทองกรองทองกรองหทัย
เนื้อในใสผ่องทองเนื้อดี

หลอมรักหลอมใจให้เป็นหนึ่ง
เพลงภูหวานซึ้งซึ่งหน้าที่
ขับกล่อมพร้อมพรักรักที่มี
ณ ที่นี่รักหรูภูซำทอง


ภาพ: จุดชมวิว ภูซำทอง(ภูลำดวน) อ. ปากชม จ.เลย
: กลุ่มช่างภาพจากรัฐวิสาหกิจภูซำทอง