ทุกคนอยากเป็นผู้นำ
ผู้นำมีความจำเป็น
สัตว์ก็มีผู้นำเขาเรียก
“จ่าฝูง”
ช้างก็เรียกว่า“จ่าโขลง”
...ต้องมีผู้นำ
ผู้นำอาจจะเกิดจากการต่อสู้
เกิดจากอะไรก็แล้วแต่…มีหลายอย่าง
แต่อย่าให้เกิดการต่อสู้ด้วยกำลังแล้วเป็นผู้นำ
เราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน


พระราชวิจิตรปฏิภาณ(พิพิธธรรมสุนทร)
คติธรรมนำชีวิต:หลักการของผู้นำ