คำ : ไพฑูรย์ ธัญญา

๏ สูงคือภูกอดรัดกระหวัดเมฆ
ในลุ่มล่างสร้างเสกคือน้ำของ
ภูผา ฟ้า น้ำ ร่วมเกี่ยวดอง
ราวสวรรค์ภูซำทองล่องลอยมา


๏ในสุขสม ลมล่องทำนองรัก
คล้ายใครกวักมือเรียกโดยเพรียกหา
เราเกี่ยวก้อยร้อยใจให้นำพา
เพื่อจุมพิต น้ำ ฟ้าป่าซำทอง


ภาพ: แม่น้ำโขงจากจุดชมวิว ภูซำทอง(ภูลำดวน) อ. ปากชม จ.เลย
: กลุ่มช่างภาพจากรัฐวิสาหกิจภูซำทอง