คำ : ชมัยภร แสงกระจ่าง

มองเบื้องบนเห็นแผ่นฟ้าอันไพศาล
มองเบื้องหน้าภูตระหง่านสูงสง่า
มองเบื้องล่างมหานทีคลื่นลีลา
ภู น้ำ ฟ้า เป็นพยานแห่งความรัก


ภูซำทอง สายน้ำทอง ถิ่นครองคู่
มีตำนานการต่อสู้ร้อยสลัก
ภูลำดวนสู่ซำทองรังรองนัก
คือเมืองแมนแดนประจักษ์ ณ ปากชม


ภาพ: แม่น้ำโขงจากจุดชมวิว ภูซำทอง(ภูลำดวน) อ. ปากชม จ.เลย
: กลุ่มช่างภาพจากรัฐวิสาหกิจภูซำทอง