คำ : สัจภูมิ ละออ

๏ แนวภูผาฟ้าอุ่นอรุณรุ่ง
ธารโค้งคุ้งเลียบเลาะออเซาะไหล
ราวบรรเลงเพลงรักจากพงไพร
เจืออุ่นไอธรรมชาติราววาดวาง

“ภูซำทอง”ทอง“ปากชม”บ่มไอรัก
ภูจำหลักแสงไสวใจกระจ่าง
มือจับมือแขนเกี่ยวแขนแม้นบอบบาง
ใจร่วมสร้างทางรักประจักษ์ภู๛