เวลาเลยผ่านหน้าเราไป
ชะตากรรมและโชค เคราะห์
อาจคอยจ้องตะครุบเรา
เหมือนเหยี่ยวรอเหยื่อ


ศรีดาวเรือง

เรื่องสั้น ‘เพื่อนฉันยังไม่กลับบ้าน’
จาก : เพรียกเร้าฤดูร้อน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย