มีคนคนหนึ่ง ที่รำคาญเงาของตัวเอง และทนรอยเท้าของตนเองไม่ได้
จึงคิดที่จะเอาชนะสิ่งทั้งสองนี้ให้ได้
วิธีที่เขาใช้คือการวิ่งหนีจากทั้งสองอย่างนี้

เขาจึงลุกขึ้นและวิ่งหนี
แต่ทุกฝีก้าวที่เขาย่างเท้าลง ก็มีรอยเท้าอีกแล้ว
โดยที่เงาก็ติดดามเขาไปทุกแห่ง

เขาเข้าใจว่าเขาวิ่งเร็วไม่พอ เขาจึงยิ่งวิ่งเร็วขึ้น
โดยไม่ยอมหยุดเลย
ในที่สุดเขาก็ล้มลงถึงแก่ความตาย


เขาหารู้ไม่ว่า ถ้าเขาแอบเขาสู่ร่ม เงาก็หายไป
และถ้าเขานั่งลงอยู่เสียนิ่ง ๆ
…ก็จะไม่มีรอยเท้าเลย


มรรควิถีจางจื๊อ

จากหนังสือ; มนุษย์ที่แท้’มรรควิถีของจางจื้อ’
ส.ศิวรักษ์ แปลและเรียบเรียง
สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย