คนรุ่นที่จะตามหลังเรามา
ก็ต้องมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินที่เรากำลังใช้
และดื่มน้ำที่เราดื่ม
ยังไม่เป็นภาระกิจที่ดีเพียงพอ
ถ้าเพียงจะเหลือผืนดิน หรือน้ำไว้ให้เขาใช้
เราจะต้องให้พวกเขาได้รับสิ่งเหล่านี้
ในสภาพที่ดีกว่าเมื่อตอนเราได้พบมัน


(The Lonesome God)

หลุยส์ กามูร์

จากหนังสือ: ปรัชญาคาวบอย หลุยส์ กามูร์
ธีระยุทธ บุญมี : แปล
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร