ความเจ็บปวดที่เกิดเพราะคนบางคนนั้น
แท้ที่จริงกลายเป็นอดีตไปแล้ว
แต่ที่ยังคงอยู่เพราะใจเรานั้นเองที่รื้อฟื้นและถนอมมันเอาไว้
ด้วยความจงเกลียดจงชัง หมายมั่นจะแก้แค้น


พระไพศาล วิสาโล
จากหนังสือ: ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล
โดย: อัมรินทร์ธรรมะ