เพียงพริบตา พวกเขาก็แยกจากกัน
เพียงพริบตา การตรัสรู้ประจักษ์แจ้งก็บังเกิด

ความตายไม่ใช่เรื่องปวดร้าว
เป็นอาการอ่อนโยนของการยินยอมให้ร่างกายและสังขาร
ที่เหนื่อยล้ามานานได้พักพิงอย่างสันติ
เป็นช่วงเวลาอันมหัศจรรย์ ที่เราจักต้องได้ผ่านเข้าไปสู่โลกที่ไม่รู้จัก
โลกที่เคลือบแคลงอย่างอาจหาญ
การจัดการกับความตายเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้
หากยังไม่รู้จักวิธีที่จะดำรงอยู่ ที่จะเรียนรู้ความเป็นไปต่าง ๆ
รอบตัวเรา ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่


ธรรมโศลกและคำโปรยปกหลัง
จากหนังสือ : คัมภีร์แห่งมรณศาตร์แห่งธิเบต

เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช : เขียน
อนุสรณ์ ติปยานนท์ : แปล
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกทลคีมทอง