คำ : ธมกร(ศิวกานต์ ปทุมสูติ)
ภาพ : ศิวพงศ์ สิริวันต์

กาลจักรจักคงดำรงอยู่
เราเพียงผู้เยี่ยมยามซึ่งความหมาย
ใช่เพียงปีติวสันต์อันโปรยปราย
แต่ดื่มด่ำแดดฉายในแนบชิด

ถึงโพ้นหนาวพัดหนาวมาผ่าวแห้ง
จวบอำลาป่าแล้งก็แจ้งจิต
ระบำใบไม้มิ่งทิ้งชีวิต
ราวม่านนฤมิตเผยมายา

ฉันเห็นเธอหายไปในบัดนั้น
เธอเห็นฉันหายไปในเบื้องหน้า
เราเห็นเงาแสนงามท่ามมรรคา
ทอดผ่านบรรพตาเป็นตัวตน

จากหนังสือ : กว่าจะข้ามขุนเขา (ด้วยปลายมีดของเธอและฉัน)
ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสักอาศรม : จัดพิมพ์