หากคำกล่าวว่า “โลกนี้ไม่มีความบังเอิญ”
เป็นความจริงแล้วไซร้ใช่หรือไม่
เราไม่ควรประหวั่นพรั่นพรึงกับ
“บางปรากฏการณ์”(ทั้งดีและร้าย)
ที่อุบัติขึ้นมาในชีวิตเราของโดยไม่คาดฝัน
เพราะบางทีบางปรากฏการณ์อาจผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา
ในฐานะ “ส่วนเติมเต็ม”ของชีวิต
….มากกว่าจะมา”ริบ”เอาบางสิ่งไปจากชีวิตเรา


ว.วชิรเมธี
 จากหนังสือ: คนดลใจ
สำนักพิมพ์ปราณ