คำ : เซนไค ชิบายามะ

ดอกไม้เบ่งบานขึ้นอย่างเงียบงัน
และจะหลุดร่วงไปโดยไร้สำเนียง
มาบัดนี้ ณ กาลนี้ และ ณ สถานที่นี้
ดอกไม้ทั้งหมด โลกทั้งหมด
ล้วนเบิกบานขึ้น
นี่คือคำจำนรรจาแห่งดอกไม้
คือสัจจะแห่งการเบ่งบาน
แสงอันเรืองรองแห่งชีวิตนิรันดร์
ได้ฉายฉานลง ณ ที่นี้แล้ว


จากหนังสือ : ดอกไม้ไม่จำนรรจ์
เซนไค ชิบายามะ : เขียน
ยูมิโกะ คุโตธ แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ
พจนา จันทรสันติ: ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย
มูลนิธิโกมลคีมทอง:จัดพิมพ์