คำ: วิทยากร เชียงกูล

นักเขียนควรให้สาระด้วย
นำประชาชนได้ด้วย
อย่าตามกระแส ถ้าคุณตามกระแส
งานของคุณก็เหมือนงานเขียนน้ำเน่า
ในยุคก่อนต้องอธิบายปรากฏการณ์ได้มากกว่านั้น
ไม่ใช่สะท้อนแต่ปัญหาในบ้าน
แต่ต้องสะท้อนได้ว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้าน
…ได้รับผลกระทบจากสังคมอย่างไร

WRITER MAGAZINE
ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
สำนักพิมพ์นาคร