ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจก่อความเสียหายให้แก่ชีวิตทั้งชีวิตได้
เช่นเดียวกันการตัดสินใจถูกต้องเพียงครั้งเดียว
ก็อาจนำพาชีวิตของคนเราไปสู่ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง
จากชีวิตที่มืดบอด ไปสู่แสงสว่างได้ไม่ยาก


ปิยโสภณ(พระราชญาณกวี)
วัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก

จากหนังสือ: เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว