คำ: สัจภูมิ ละออ

ขวัยเอ๋ยขวัญข้าว
สะพรั่งพราวอวบอูมพุ่มสวรรค์
ท้องแม่ตึงอกแม่เต่งฟังเพลงบรรณ
เพลินลมสรรท่ารำระบำใบ

ลูกเฟ้นหาอาหารคาวหวานรส
ผักเปรี้ยวสดส้มตำนำมาไหว้
ส้มเขียวหวานส้มโออักโขไป
แม่โปรดได้เสวยอย่าเฉยชา

เพื่อกำลังท้องได้ผ่องแผ้ว
แปรท้องแก้วเป็นรวงจรัสปรารถนา
เพลี้ยกระโดดเพลี้ยใดไม่บีฑา
จวบเวลารวงอร่ามงามลออ

วาวสร้อยเงินวามแหวนทองของถวาย
เจิดประกายเกินเทียบเปรียบใดหนอ
แม่แต่องค์ทรงใช้อย่าได้รอ
ลูกช้างขอถวายแด่…แม่โพสพเอย

จากหนังสือ :สู่ขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : สนับสนุนโครงการและจัดพิมพ์
เรือนพิมพ์แม่ชอบ: บริหารจัดการโครงการ