เหมือนศรัทธาของใครคนหนึ่ง
หยัดตัวอยู่ตรงกลาง
ความพิบัติแหลกลาญ ของสิ่งแวดล้อม
ด้วยความรู้สึกสลดลึก
แต่ก็ทรนงสุด เพื่อยืนยันแน่นหนัก
ถึงความจริงบางอย่าง

บางวรรคตอน: เพื่อความอยู่ของเพื่อนมนุษย์
หนังสือ : เพียงแค่เม็ดทราย
นิด นรารักษ์ (อุชเชนี)
สำนักพิมพ์ดวงกมล