การประพันธ์ต้องอาศัยความสงบทางใจ
จิตเป็นสมาธิจึงเขียนได้ดี
ท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้
หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลา
จะเขียนบทประพันธ์ให้ดีได้อย่างไร


ท่านเหลียวฝาน
จากหนังสือ: โอวาทสี่ท่านเหลียวฝาน
เจือจันทน์ อัธพรรณ : แปล
หนังสือพิมพ์เพื่อธรรมทาน