คำ : พุทธทาสภิกขุ

อันการงานนั้นประเสริฐตรงที่สนุก
ยิ่งทำงานยิ่งเป็นสุขทุกสถาน
ทำชีวิตให้สดใสใจเบิกบาน
ในการงานประจำวันนั่นเองนา

เมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิมลจิต
เย็นสนิทดวงใจไร้โทษา
เกิดสังคมที่อุดมด้วยเมตตา
อยากเรียกว่าธรรมิกสังคมนิยม

ผลของงานล้นเหลือเผื่อแผ่ทั่ว
สัตว์ทุกตัวใหญ่น้อยพลอยศุขสม
ทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชม
โลกระดมศุขวางทางนิพพานฯ

จากหนังสือ : พุทธทาสลิขิต คำกลอน