คำ: เจน สงสมพันธุ์
ภาพ:ศ
ยุทธ รุ่งเรือง

ละอองน้ำรวมกันกลายเป็นฝน
ฝนรวมกันหลายเป็นมหาสมุทร
แผ่นดินที่เรายืน มาจากฝุ่นคลี
มาเป็นท้องทุ่งสีทอง เกิดประเทศ
และเป็นโลกอันศิวิไลซ์

พืชพันธุ์นั้นมีมือใดหว่าน
หลายพันธุ์พฤกษ์รวมกันเป็นป่าไม้
ป่าไม้กลายเป็นอุทยาน


คนมีสมองมีปากมีการศึกษา
คนทำร้ายแม่น้ำ ทำร้ายแผ่นดิน หักโค่นพงไพร
คนมารวมกันทำสงครามกันเอง


จากปากไก่ : ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ตุลาคม ๒๕๕๖
วรรณกรรมสังคม-การเมือง