คุณค่าของความเป็นมนุษย์
มันไม่ใช่สิ่งที่ว่า
เราคิดว่าเรามีค่าสำหรับตัวเราเอง
แต่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็คือว่า
เราเป็นหนึ่ง…ในท่ามกลางโลกอันนี้

และตัวของเราอยู่ในสภาวะ
ที่จะสามารถสร้างความอยู่รอดให้แก่โลกได้
ด้วยวิธีการของคนตัวเล็ก ๆ อย่างเรา
ตราบใดที่เราคิดว่า เรายังมีประโยชน์ต่อโลก
มีประโยชน์ต่อผู้อื่น…

เจตนา นาควัชระ

คอลัมน์ เรื่องจากปก
บทสัมภาษณ์ : เจตนา นาควัชระ
โดย : สกุล บุญยทัต

Writer Magazine ฉบับที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐
สำนักพิมพ์นาคร