อย่าทะนงในความรู้
จงแสวงหาความรู้ด้วยความสงบเสงี่ยม
ความรู้ใหม่ ๆ อาจคลี่คลาย
และเปลี่ยนแปลงความเห็นเก่า ๆ ได้
จึงอย่ายึดมั่นในความเห็นที่มีอยู่จนเกินไป


บันทึกเบ็ดเตล็ดในบางขวาง
กุหลาบสายประดิษฐิ์

วารสาร”กองทุนศรีบูรพา”ฉบับที่ ๑๗ ” วันนักเขียน-๕ พฤกษภาคม ๒๕๕๘”
อาจิณ จันทรัมพร/ช่วย พูลเพิ่ม
ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี “ศรีบูรพา” กุหลาบ สายประดิษฐิ์