แม่ครับ…พวกเราชาวทะเลอยู่กับคลื่นลมและความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ
พวกเราเคยได้เห็นทั้งลมนิ่ง คลื่นอ่อน ฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ลมพัดแรง และมรสุมร้าย
ที่โยนคลื่นเข้าหาฝั่ง พร้อม ๆ กันภายในเวลาอันรวดเร็ว มันน่ากลัว น่าประหวั่นพรั่นใจ
ในความไม่แน่นอนเหล่านั้น แต่ว่าความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เล่า มาสู่ชีวิตชาวทะเลที่รวดเร็วและร้ายน่ากลัวกว่าลมคลื่นและฟ้าคะนองน้อยอยู่หรือ?


อัศศิริ ธรรมโชติ
บางวรรคจาก : น้อย
หนังสือ : ทะเลและกาลเวลา
สำนักพิมพ์บางเล่ม