คำ : ไพวรินทร์ ขาวงาม

๏ สูญเสีย มิอาจซ่อน
ในยอกย้อน ในยุ่งเหยิง
ได้มา มิอาจระเริง
ในว้างเวิ้ง ในวกวน

เสียไป อาจได้มา
ในแดดกล้า ในห่าฝน
เหลาคม ความเป็นคน
ในตัวตน ในความตาย

มิอาจมิปรารถนา
ในโหยหา ในโหยหาย
มิอาจมิเสียดาย
ในแง่ง่าย ในงดงาม

๏ ชีวิตจักจ่ายไป
เพื่อซื้อใจอีกล้นหลาม
แสนสวย หรือแสนทราม
ก็ซื้อตามกำลังตัว

อุบัติ ในวิบัติ
จรัสจรด สลดสลัว
หาญกล้า ในขลาดกลัว
เรียนดีชั่ว ในรักชัง

๏ วัยเยาว์ของเราอยู่
หากจะรู้รักและหวัง
กรำกาย ถึงพ่ายพัง
เถิดจงยัง หัวใจเยาว์!


► ขอบคุณ ‘ถงซินเว่ยหมิ่น’ คำภาษาจีน แปลว่า ‘หัวใจวัยเยาว์ยังไม่สูญสลาย’ ผ่านความทรงจำของ เรืองรอง รุ่งรัศมี
► สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
► รวมเล่ม ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีรัก ๒๕๔๕