“การปิดกั้นโลกภายนอกออกไป ไม่ใช่เป็นการเพิกเฉยต่อสิ่งรอบตัว
แต่ตรงกันข้ามมันเป็นการมองโลกให้ชัดเจนขึ้นอีกนิด
เป็นการมั่นคงบนเส้นทางและพยายามรักชีวิตของคุณ”Erling kagge

จากหนังสือ :Silence,in to the Age of Noise
วรรธนา วงษ์พัตร์ : แปล
สำนักพิมพ์ : OMG book.com