ผู้มาเยือน
‘ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเดินดูสวนสัตว์
ไม่ใช่เจ้านายเดินตรวจงาน’
นั่นหมายความว่า
‘ในเวลาเดียวกัน เจ้าบ้านย่อมมีสิทธิ์ต้อนรับหรือไม่ต้อนรับ
“แขก”คนใดก็ได้

ภาพและคำ : ธีรภาพ โลหิตกุล


จากหนังสือ : สามทศวรรษ สายน้ำและความทรงจำ,
ธีรภาพ โลหิตกุล : เขียน
เรือนพิมพ์แม่ชอบ: พิมพ์