คอลัมน์: โพสต์นี้มีสาระ
:ไพฑูรย์ ธัญญา

บทบาทของสำนักพิมพ์และผู้จัดจำหน่าย

ตำแหน่งทางสังคมของนักเขียน วางอยู่บนโครงสร้างที่ซับซ้อนของระบบสำนักพิมพ์ การจำหน่ายและระบบการให้รางวัล สำนักพิมพ์ให้สนับสนุนสวัสดิภาพของนักเขียน ในด้านการเงิน ความเป็นอยู่ และหากสำนักพิมพ์นั้นมีมาตรฐานในรสนิยมด้านงานเขียน ก็อาจช่วยพัฒนาฝีมือนักเขียนและคุณภาพงานของเขาอีกด้วย ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า สำนักพิมพ์นั้นมีบทบาทสำคัญในการทำงานของนักเขียนเป็นอย่างมาก นักวิชาการบางคนชี้ว่า ชะตากรรมของนักเขียนและคุณภาพของงานเขียนขึ้นอยู่อุดมการณ์ของสำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์เลยทีเดียว

การศึกษาตามแนวสังคมวิทยาแห่งวรรณกรรม จะตั้งคำถามทั้งปวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักพิมพ์กับผู้เขียน เช่นตั้งคำถามว่า สำนักพิมพ์มีผลกระทบอะไรต่อนักเขียนและงานของเขา หนังสือแต่ละเล่มได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ได้อย่างไร อะไรคือบทบาทของสำนักพิมพ์ที่มีต่อกระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนกับสำนักพิมพ์เป็นความสัมพันธ์แบบใด?

มองกันในฐานะปัจเจกบุคคล ผู้จัดพิมพ์หรือเจ้าของสำนักพิมพ์ ได้ลงทุนลงแรง ทั้งกำลังเงินและเวลา ในการที่ผลักดันให้หนังสือเล่มหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อให้การเผยแพร่ต่อไป อันที่จริงธุรกิจนี้มีความเสี่ยงสูง แถมมีงานให้ทำล้นมือ ตั้งแต่การพิจารณาต้นฉบับ การทำสัญญากับนักเขียน การออกแบบกราฟฟิค การพิสูจน์อักษร การออกแบบปก การเลือกภาพประกอบ การวางแผนโฆษณา การจัดการด้านตลาดเพื่อส่งหนังสือไปจัดจำหน่ายฯลฯ ผู้จัดพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ต้องมีความรู้และทักษะหลากหลาย

นอกจากด้านเทคนิคเหล่านี้เขาต้องทำตามขั้นตอนทางกฎหมายเช่น ข้อตกลงกับนักเขียน อัตราค่าลิขสิทธิ์การ คัดลอกสิทธิ์และการขออนุญาตใช้ภาพจาก แกลอรี่ นีพูดถึงสำนักพิมพ์ใหญ่ ๆ และได้มาตรฐานสากล ส่วนสำนักพิมพ์เล็ก ๆ ก็มีงานให้ทำไม่น้อยไปกว่ากัน
พูดเรื่องสำนักพิมพ์ ยังไม่จบครับ…

โปรดติดตามตอนต่อไป