ใบไม้ทุกใบบนต้นแอปเปิ้ล
คือใบแอปเปิ้ล ฝีมือมนุษย์
นกทุกตัวคือนกฝีมือมนุษย์
แอ่งน้ำทุกแห่งคือฝีมือมนุษย์
ทุ่งนาฝีมือมนุษย์ หุบเขาฝีมือมนุษย์
และแล้วความว่างเปล่าก็คือฝีมือมนุษย์

พีเตอร์ วอเตอร์เฮ้าท์
คัดจาก : Peter Water House
:E 71 :Mitschirft aus Bihar Und Krajina
Salburge:Residenz Verlag
เจตนา นาควัชระ: แปล


Writer Magazine ฉบับที่ ๖๑ มิถุนายน- กรกฏาคม ๒๕๔๑
สำนักพิมพ์นาคร

http://www.maehongson.go.th/index.php/th/