คำ : โชคชัย บัณฑิต’
ภาพ : สงคราม โพธิ์วิไล

๑.
คือของขวัญสรรสร้างจากกลางหาว
คือเรื่องราวหมาเก้าหางที่ยังเห็น
บนหน้าผาพันปีมีประเด็น
ซึ่งกลายเป็นตำนานกาลเวลา

๒.
เป็นขวัญคนปลูกข้าวไว้เล่าขาน
คือตำนานแม่โพสพนบไหว้สา
เป็นมงคลขวัญข้าวของชาวนา
ให้ขวัญมาชุมนุมช่วยคุ้มใจ

เป็นขวัญทุ่งขวัญท่าคราวฟ้าฉ่ำ
ทั้งนาหว่านนาดำทำข้าวไร่
นาน้ำฝนดลฝันขั้นบันได
จนเติบใหญ่ได้ฤกษ์จะออกรวง

ปักเฉลว แขวนชะลอม น้ำหอม แป้ง
ธงกระดาษด้ายขาวแดงแต่งบวงสรวง
หวี กระจก หอมจรุงน้ำปรุงปวง
ผลไม้หลายหลวงและหมากพลู

ให้ข้าวดีปรีดาเงยหน้าได้
แมลงลี้หนีไกลไม่มาสู่
มีแต่ทองผ่องพราวลมกราวกรู
ผ่านฤดูเก็บเกี่ยวเถิดเรียวรวง

ได้รับขวัญวันเกี่ยวก่อนเคียวแกระ
ทั้งระแทะและเกวียนเข้าเปลี่ยนช่วง
ทำขวัญข้าวขวัญคนให้ผลพวง
ร่วมเซ่นสรวงควงเคียวเข้าเกี่ยวค้อม

เพลงเกี่ยวข้าว สงฟาง ทั้งเก้นกำ
ก็คลอคำย่ำย่างกลิ่นฟางหอม
แผ่นดินเอยเงยก้มเฝ้าดมดอม
ฟ้าถนอมประเพณีชื่นชีวิต

๓. 
คือของขวัญสรรสร้างจากกลางหาว
สืบเรื่องราวหมาเก้าหางยังสถิต
คือแผ่นฟ้าอุษาคเนย์คณาทิศ
ยังใกล้ชิดความเชื่อเนื้อนาบุญ.

หนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : ผู้สนับสนุนโครงการ

บริหารและจัดการโครงการโดย : เรือนพิมพ์แม่ชอบ