คำ: โชคชัย บัณฑิต’
ภาพ : ธีรภาพ โลหิตกุล

ฐานความคิด ทฤษฎี ชีวทัศน์
หรือมาตรวัดเวรกรรมหลากความเชื่อ
จะก้าวหน้าล้าหลังชังชาติเชื้อ
หรือจะเหนือเสรีแห่งชีวิต

ธรรมชาติธรรมดาเมื่อปรากฏ
สัจพจน์ผิดหรือถูกใดผูกติด
หลากเมธีชีวทัศน์ประกาศทิศ
ต่างต้อยตามความคิดที่ชิดใช้

ฐานความคิด ทฤษฎี ชีวทัศน์
กรอบจำกัดการมองโลกส่องใส
ตะวันตก-ตะวันออก บอกอะไร
ล่วงลัดวัยไฟเชื้อเหยื่อความคิด?

ยังล้มตายไม่หยุดมนุษย์เอ๋ย
พลางก็เผยสิ่งพรางอยู่กลางจิต
ประหนึ่งเล่ห์เสรีแห่งชีวิต
ร่วมใช้สิทธิ์เสรีชีวทัศน์.