คำ : ยาหยี ณัชชา

ลึกซึ้งอะไรหนักหนาหรือ
เธอคาดหวังความลึกซึ้งอะไรจากฉัน
ฉันไม่มี และไม่เคยมีแม้แต่น้อย
ไม่อาจจะให้ความลึกซึ้งที่เธอปรารถนา

ฉันมีเพียงความตื้นเขินเท่านั้น
และหากเปรียบฉันเป็นแหล่งน้ำ
ฉันคงมิใช่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล
หากแต่เป็นเพียงลำธารที่ลึกแค่ข้อเท้า

อภิโธ่! ความคิดอันตื้นเขินคือตัวฉัน
แม้กระทั่งจะบอกเธอให้เดินจากไป
ฉันยังไม่รู้จะบอกอย่างไรให้เธอไม่รู้สึกเสียดายเวลา
ที่มาตามหาหงส์งามแต่กลับได้พบห่านหน้าตาอัปลักษณ์

เธอจงไปจากฉันเสียเถิด
ไปแสวงหาความลึกซึ้งที่เธอต้องการ
หากยังอยู่ตรงนี้คงพบแต่เพียงความผิดหวัง
เพราะที่นี่ ฉันคนนี้ ไม่มีสิ่งนั้นจะมอบให้เธอ