เหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แต่ก่อนเราก็คิดว่าพิกัดเดิม
เป้าหมายเดิมก็น่าจะใช่อยู่แล้ว
แต่เมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว
เราก็ต้องเปลี่ยนอย่าฝืน อย่ามักง่าย
เอาแต่สะดวกสบายแบบเก่า ๆ

กำพล วัชรพล
จาก : อัตชีวะประวัติ “กำพล วัชรพล”
จอมพลคนหนังสือพิมพ์’ผมทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย’
เขียน:สัญญลักษณ์ เทียนถนอม