หากมนุษย์ทุกคนแสดงความรักที่มีอยู่ในจิตใจออกมา ก็จะสามารถรวบรวมความสุขทั้งหมดทั้งมวลไว้ได้ และก่อกำเนิดเป็นวงจรแห่งคุณงามความดี

ธรรมจารย์เจิ้งเหยียน

จาก: เฉินชู่จวี๋ แม่ค้าผักผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
เฉินชู่จวี๋ : เขียน
หลิวหย่งอี้ : เรียบเรียง
มนตรี เจียมจรุงยงศ์ : แปล
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค