คำแนะนำสำหรับผู้ที่ทุกข์ทรมาน
เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเอง
หรือเฉื่อยชาขาดอารมณ์ความรู้สึก
ก็คือลองพยายามแสวงหาความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ
ให้ได้มากที่สุด ทุก ๆ วัน
และลองลดทอนความปราถนาในความสุขอย่างใหญ่
เช่นการหาวันหยุดหรือหาเวลาว่างของตนเอง
เพราะความสุข เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้แหละ
ช่วยผ่อนคลายชุบชีวิตช่วยปลดปล่อยและบรรเทา
หาใช่ความสุขออย่างใหญ่ไม่

บางวรรคตอน : เพียงความเบิกบานน้อย ๆ
รวมความเรียง : มาจากทางสายเปลี่ยว
แฮร์ มันน์ เฮสเสอะ : เขียน
พจนา จันทรสันติ : แปล
สำนักพิมพ์สามัญชน