เพราะการเดินทาง…
ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ก็ยิ่งใหญ่ได้
ทำความดีได้ และมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าเทวดามากมาย
ท่านทั้งหลายลองคิดดูสิครับ เทวดาเหาะเหินเดินอากาศ
เดินทางจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งใช้เวลากี่วินาทีกันเชียว
ต่อให้เทวดามีอิทธิฤทธิ์มากขนาดไหน
ก็ไม่มีทางรู้เห็นปัญหาของมนุษย์ได้ทั้งหมด
แต่มนุษย์สองเท้าไม่อาจเหาะเหินเดินอากาศ
เดินทางไปไหนมาไหนต้องใช้ความเพียรและพยายาม
นี่แหละครับทำให้เรารู้คุณค่าของแต่ละสิ่งที่ได้พบเห็น
ได้ทำความเข้าใจกับชีวิตอย่างละเอียด
มนุษย์อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ นี่แหละครับ
ที่จะเข้าใจมนุษย์ด้วยกันได้ดีที่สุด
บางวรรคตอน : บางประกอก
จากหนังสือ เขียนฝันด้วยชีวิต
: ประชาคม ลุนาชัย