ขุนเขานั้นเล็กกว่าแผ่นฟ้า
ทว่าเต็มด้วยความหนักแน่นมั่นคง
อีกทั้งทึบทะมึนเสมือนซ่อนเร้นไว้ ซึ่ง
เรื่องราวลี้ลับเกินกว่าจะจินตนาการถึง
นี่นับเป็นรูปธรรมแสนง่าย อันเป็นที่มาของทั้ง
“พลัง”และ “อำนาจ”

แม้กระนั้นก็กลับเป็นพลังอำนาจซึ่งคงทน
ความรู้สึกค้อมคารวะให้ ซึ่งเกิดมีในตัวผมไม่เคยคลอนแคลนหักเห
แม้กาลเวลาจะผ่านผันไปนับนานเพียงใดก็ตาม
แต่…
ในจิตใจของชาวหมู่บ้านนั้นเล่า…
ยิ่งจำหลักมั่นด้วยศรัทธามานับนานยิ่งกว่า


กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ :คอลัมน์เสาะหาชีวิตจริง ๑
ที่มา : Writer Magazine
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๐