สำรวมสำรวจตรวจสอบ
ชังชอบนอกในไหลหลง
ตั้งจิตตรงกลางวางลง
ซื่อตรงมืดดำสำแดง

ขอบคุณโลกหล้าอาศัย
ตะวันเรืองไรส่องแสง
ในใจใช่ปลอดมอดแมง
มีแรงไม่ละพยายามจากหนังสือ: เล่าไว้ก่อนวาย
มาลา คำจันทร์