เมื่อคลายมือออก แก้วก็แตกกระจาย
ยากที่จะพูดเช่นนี้เมื่อครอบครัวแตกสลายหรือใครบางคนตาย
ฤดูใบ้ไม้ผลิมาเยือนพร้อมดอกไม้หอมเบ่งบานทุกหนแห่ง
ภูเขาแม่น้ำและแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากตถาคต


หลู่ซิ่น

จากหนังสือ: กบกินนอน
พระไพศาล วิสาโล