ปลูกดอกไม้บ้านเอ็งก่อนเถอะ
กวาดขยะในบ้านเอ็งก่อนเถอะ
คนทั้งโลกเท่าไหร่
ปลูกดอกไม้ต้นไม้กันคนละต้นเท่านั้นและ
ไม่ต้องมาก โลกก็ร่มรื่นชื่นเย็นจากหนังสือสายลมและเส้นขอบฟ้า : บางวรรคตอน ‘ในโอบอ้อมของวันวาร’
นักเขียน : พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล
สำนักพิมพ์พเนจร