คำ:ไพวรินทร์ ขาวงาม


ฺ นักฝัน…สัญจรร่อนเร่
ว้าเหว่ผ่านมาสู่เมืองหลวง
เลือดนักฝัน ฝันนักสู้ สู้เล่ห์ลวง
รักธรรมชาติ ทั้งปวง ห่วงผูกพัน

ฺนั่งริมน้ำ รำพัน กลอนบันทึก
ด้วยหยาดหมึกยุคสมัยหยาดใฝ่ฝัน
สายลมเหงาเจ้าพระยาย่ำสายัณห์
ภูคอนกรีตบังตะวันกั้นเรื่องไร

ฺ แม่น้ำที่รัก…
เรารู้จักกันมานานแต่กาลไหน
ข้าเคยรั้นดั้นด้นทุกหนไป
ก็คุ้นเคยแต่น้ำไหลดอกไม้บาน

ฺกาลเวลา วารี มาลี ชีวิต
แนบสนิทร้อยรับเพลงขับขาน
บรรสมกลมกลืนยืนนาน
ธรรมชาติบรรสานสอดคล้อง

ฺแม่น้ำที่รัก…
‘เจ้าพระยา’ทรงศักดิ์รวมรักผอง
โลหิตแห่งธรณินถิ่นแหลมทอง
รักไหลล่องหล่อเลี้ยงเคียงกลุ่มชน

จาก:ควบม้าชีวิตฝันแรมนิราศชีวิตจริง “ม้าก้านกล้วย”
ไพวรินทร์ ขาวงาม ซีไรต์ ปี ๒๕๓๘
แพรวสำนักพิมพ์ ในเครืออัมรินทร์