ยามชีวิตราบรื่น
ไม่ว่าใครก็หน้าชื่นได้ง่าย
แต่ผู้ที่ยังยิ้มได้แม้ยามเผชิญวิบัติ
จึงจัดเป็นคนจริง

วาทะ : เนห์รู
จากหนังสือ : จดหมายพ่อถึงลูกสาว
เดือน กันยา: แปลและเรียบเรียง


สำนักพิมพ์แม่คำผาง