บรรณาการแห่งชีวิต
ที่ฉันขอมอบให้แด่เพื่อนมนุษย์
ต่างพินัยกรรมทางใจ
ยามที่ฉันจะละจากโลกนี้ไป
คือมวลบุปผาในฤดูไม้ผลิ
นกดุเหว่าในฤดูร้อน
และใบไม้สีเหลือง
ในวันฤดูใบไม้ร่วงบทกวี : ยาสึนาริ คาวาบาตะ
เนื่องในโกาสวันเข้ารรับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม
ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม พ.ศ. ๒๕๑๑
จากหนังสือ บทกวีและปริศนาเซน: กระท่อมวิเวก
พระมาหสมภาร พรมทา: แปลและเรียบเรียง