คำ: อุชเชนี
ภาพ: สุชาติ ชูลี


มิ่งมิตร –
เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่น
ที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืน
ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม

ที่จะร่ำเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้าว
ที่จะยิ้มกับดาวพราวผสม
ที่จะเหม่อมองหญ้าน้ำตาพรม
ที่จะขมขื่นลึกโลกหมึกมน

ที่จะแล่นเริงเล่นเช่นหงส์ร่อน
ที่จะถอนใจทอดกับยอดสน
ที่จะหว่านสุขไว้กลางใจคน
ที่จะทนทุกข์เข้มเต็มหัวใจ

ที่จะเกลาทางกู้สู่คนยาก
ที่จะจากผมนิ่มปิ้มเส้นไหม
ที่จะหาญผสานท้านัยน์ตาใคร
ที่จะให้สิ่งสิ้นเธอจินต์จง


ที่จะอยู่เพื่อคนที่เธอรัก
ที่จะหักพาลแพรกแหลกเป็นผง
ที่จะมุ่งหมายปรายทะนง
ที่จะคงธรรมเที่ยงเคียงโลกา


เพื่อโค้งเคียวเรียวเดือนและเพื่อนโพ้น
เพื่อไผ่โอนพลลิ้วพ้อล้อภูผา
เพื่อเรืองข้าวพราวแพร้วทั่วแนวนา
เพื่อขอบฟ้าขลิปทองรองอรุณจากหนังสือ : ๑๐๐ ปี อุชเชนีกวีที่เรารัก
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๓๖
พิมพ์โดย: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศ
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒