ชัยชนะ…ความพ่ายแพ้…
ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนแต่ไร้ความหมาย
ชีวิตอยู่ลึกล้ำไปกว่าภาพเหล่านี้
และชีวิตก็คือการทำงาน
การเตรียมงานใหม่ ๆ
ชัยชนะทำให้ชาติหนึ่งอ่อนแอ
ความพ่ายแพ้ปลุกใจอีกชาติหนึ่ง
ความพ่ายแพ้ ความทุกข์ บางที อาจจะเป็นข้อผูกมัด
อันจำเป็นในการกระตุ้นให้เกิดชัยชนะที่มั่นคง
เพราะสิ่งสำคัญก็คือสิ่งเคลื่อนไหว ก้าวไปข้างหน้า และ….
ทำต่อไป…
: อังตวน เดอ แซงเต็กซูเปรี( Antonine dee Saint-Exuperry)
…..นักเขียนอมตะตลอดกาล วีรบุรุษในตำนานวรรณคดีฝรั่งเศส


จากหนังสือแปล: เที่ยวบินกลางคืน
เขียน :Antonine dee Saint-Exuperry
ผู้แปล:นารีรัตน์
สำนักพิมพ์ :นาคร

ภาพ:สุชาติ ชูลี