คำ : อัคระ ธิติถาวร
ภาพ : สุชาติ ชูลี


ความรักลอยไหลในอากาศ
ไม่อาจวาดเป็นภาพงามได้ตามฝัน
เพราะความรักนั้นค่าล้ำเกินจำนรรจ์
แค่รักกันโลกสดใสได้ทันตา

ความรักอยู่ในความรู้สึก
เพียงแค่นึกหัวใจก็ใฝ่หา
ความรักไม่สะท้านกาลเวลา
ความรักพร้อมฟันฝ่าอุปสรรค

ความรักไม่มีแนวขีดกั้น
เพียงมีใจให้กันแบ่งปันรัก
จะฟ้าสูงเหวลึกเจอศึกหนัก
อานุภาพแห่งรักจักนำชัย

ความรักเป็นได้หลายหลากสี
ขึ้นอยู่กับเสียงดนตรียุคสมัย
ความรักนั้นแผ่กางกว้างและไกล
เป็นดั่งเกราะห่อหุ้มใจให้ผู้คน

ความรักคือศักดิ์ศรีเสรีภาพ
ที่ทาทาบไร้ขอบเขตเหตุและผล
ความรักยังความสุขทุกผองชน
ความรักจักข้ามพ้นพันธนาการ

ความรักนำพาสันติสุข
ความรักปลุกคนหลับขึ้นขับขาน
ความรักสร้างชีวิตจิตวิญญาณ
ความรักจักเบ่งบานชั่วนิรันดร์