คำ : นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง
ภาพ : สุชาติ ชูลีเพราะมีรัก จึงตระหนักว่ามีทุกข์
เพราะมีสุข จึงซ่อนซุกบรรทุกเศร้า
เพราะมีแสง จึงอยู่คู่กับเงา
เพราะภูเขา จึงโลกมีโตรกธาร

เพราะร่วงใบ จึงผลิดำริผล
เพราะสีหม่น จึงมีสีอ่อนหวาน
เพราะค้นหา จึงหายอันตรธาน
เพราะพบพาน จึงพบผ่านการจากลา

เพราะเฝ้าหวัง จึงอยู่คู่ผิดหวัง
เพราะเห็นฝั่ง จึงยังแสวงหา
เพราะมืดบอด จึงเป็นเช่นดวงตา
เพราะมายา จึงไล่ล่าฆ่าความลวง

เพราะแล้งร้าย จึงฝนคลายสลายแล้ง
เพราะดินแห้ง จึงแอ่งธารผ่านไหลล่วง
เพราะตีบตัน จึงฝันถึงซึ่งผลพวง
เพราะโรยรวง จึงหน่วงเหนี่ยวเกาะเกี่ยวไว้

เพราะแคบเขิน จึงเดินทางผ่านกว้าง-ลึก
เพราะดื่นดึก จึงรุ่งรางสว่างไสว
เพราะเยียบหนาว จึงยื่นฟืนขึ้นสุมไฟ
เพราะสงบ จึงพบใจที่ไหวติง

เพราะมีมาก กว่าหนึ่งจึงเป็น-อยู่
เพราะยากเกิน หยั่งรู้ดูทุกสิ่ง
โลกจึงมี สองด้านการอ้างอิง
เพื่อขับเน้น อีกด้านจริง…ให้ยิ่งชัด