อุ ท ย า น ห ม อ ก ส น ธ ย า
The Garden of Evening Mist
นวนิยายรางวัลแมนเอเชียน ลิตเตอร์รารี่ บุ๊ก 2012

โดย นักเขียนมาเลเซีย ตัน หวัง อัง

เรื่องราวการเข้ามาของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากอำนาจการปกครองโดยจักรวรรดินิยมอังกฤษต่อมาเลเซีย ที่อยู่ในยุคสงครามฝิ่น ซึ่งอังกฤษตอบโต้จีนที่ขายชาได้จำนวนมาก ด้วยการส่งฝิ่นไปขายในจีน ส่งกองทัพไปโจมตีอีก 2 ครั้ง แต่เทพกวนอูและเทพกวนกงของมาเลเซียคือเทพองค์เดียวกัน และเป็นเทพแห่งสงครามด้วยในเวลาเดียวกัน

อุทยานหมอกสนธยา จึงแฝงนัยสงครามซ้อนสงคราม เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดมาเลเซีย ชีวิตของคนมาเลเซียจึงเข้าสู่ชะตากรรมรอบที่สอง เรื่องราวของการข่มเหงสตรีเพื่อบำเรอกำหนัดทหารในสงคราม เรื่องราวของทองคำในโถงถ้ำ และความรักระหว่างศัตรู ที่ทำให้นวนิยายเรื่องนี้ขึ้นชั้นเป็นวรรณกรรมระดับโลก

นิรัติศัย หล่ออรุโณทัย แปล
320 บาท (ราคาปก 400 บาท)
ติดต่อ สำนักพิมพ์นาคร