คำ : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ศิลปิน : รินคม​ มีสมสืบ


ทำเท่าที่จำเป็นที่เห็นเหตุ
เพื่อผลตามขอบเขตที่เล็งเห็น
ปล่อยบางอย่างเป็นไปให้มันเป็น
อย่าเคร่งครัดเคี่ยวเข็ญเอาแต่ใจ

ภูเขาไม่ต้องตั้งหรอกสติ
สายธารสมาธิระรินไหล
สายลมความรู้วู่หวิวไป
แสงทักษะสว่างใสส่องไปเอง

บรรลุทำจริงแท้สักแต่ทำ
ปล่อยไปตามกรรมไม่ต้องเก่ง
ไม่ต้องกล้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรง
เชียวระรื่นชื่นละเลงเพลงพู่กัน


ทิวทัศน์
วาดส่งเดช
สีน้ำ​ หมึกดำ​ หมึกสี